Mạng xã hội "ảo", hậu quả "thật"

14:50 - 08/11/2019

Mạng xã hội "ảo", hậu quả "thật"

Hiện nay, những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chỉ trích cá nhân trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức và gây hoang mang dư luận xã hội. Hậu quả thì vô cùng lớn nhưng chế tài vần còn hạn chế